By

Močovina

Močovina K čemu slouží močovina? Močovina – známá též pod obchodním název AbBlue slouží ke snížení množství emisí oxidů dusíku (NOx).  Pomocí procesu zvaného selektivní katalytická redukce  (SCR) dochází k…